Nieuws

Bestrijdingsstrategie suzuki fruitvlieg

Suzuki-fruitvlieg - Judy Gallagher via Flickr
Bron foto: Judy Gallagher, Flickr (CC BY-SA)
Samenvatting
  • Onderwerp
    bestrijding suzuki fruitvlieg
  • Interessant voor
    fruittelers
Bekijk de bronnen
Om de Suzuki fruitvlieg of Aziatische fruitvlieg te bestrijden moet je meerdere technieken inzetten. Naast de inzet van chemische middelen zul je al vroeg ook teeltmaatregelen moeten nemen.

De Aziatische fruitvlieg of Suzuki fruitvlieg (Drosophila suzukii) dook in België voor het eerst in 2011 op. In Nederland werd de soort voor het eerst in 2012 gesignaleerd. Sindsdien heeft deze plaag zich definitief gevestigd. De vlieg tast alle zachtfruitsoorten aan zoals aardbei, kers, druif en blauwe bes.

Schade

De soort heeft zo'n zes tot zeven generaties per jaar. Elk vrouwtje kan 300 tot 400 eitjes leggen waardoor de soort zich snel kan uitbreiden. De vlieg legt de eitjes in de vruchten die daar beschadigd raken. De schade is daarom groot en bestrijding is dus nodig. Wil je het goed aanpakken dan moet je een combinatie van maatregelen nemen, want met de inzet van insecticiden alleen krijg je geen afdoende bestrijding, zo blijkt uit het artikel 'Bestrijding van Drosophila suzukii moet preventief!'.

Teeltmaatregelen

Het is belangrijk de beginpopulatie zo klein mogelijk te houden. Dat kun je doen met gerichte teeltmaatregelen. Zo kun je zorgen voor kort gemaaid gras en een open gesnoeid gewas. Zo is de beplanting minder aantrekkelijk te maken voor de suzuki fruitvlieg. Je kunt besmetting van vruchten beperken door netten te gebruiken.

Het is belangrijk dat je de vruchten tijdig plukt, want rijpe en overrijpe vruchten hebben de grootste aantrekkingskracht voor de fruitvlieg. Je moet daarom zorgen alle vruchten, vooral de beschadigde en rotte, verwijderd worden, zowel voor als tijdens de pluk.

Biologische methode

Voor een chemische bestrijding zijn er drie middelen die je in kunt zetten. Die middelen hebben wel een bestrijdend effect, zo blijkt uit het artikel, maar zorgen niet voor 100% doding. Daarom is het essentieel chemische bestrijding te combineren met preventieve mestmaatregelen.

In een kadertekst meldt vakblad Management&Techniek dat een virus in ontwikkeling is dat fruitvliegjes zou kunnen onderdrukken. Dat zou een goede ontwikkeling zijn omdat het een biologische methode is die geen schade berokkent aan andere organismen.

[Noot van de redactie: dit bericht is op op 14-09-2018 gepubliceerd en op 23-04-2024 aangevuld met nieuwe bronnen.]

Bronnen

(9)