Nieuws

Biologisch telen met strokenteelt

Samenvatting
  • Regio
    Groningen
  • Onderwerp
    biologische strokenteelt
  • Interessant voor
    biologische akkerbouwers
Bekijk de bronnen
Het akkerbouwbedrijf van familie Dun schakelde in 2018 gedeeltelijk over naar biologisch, waaronder strokenteelt. Nu gebruiken ze stroken van boekweit om bonenteelt te beschermen tegen de bonenvlieg en opstuivend zand.

Bij strokenteelt worden verschillende gewassen naast elkaar geteeld in smalle stroken. Deze stroken kunnen 3, 6, 12 of 24 meter breed zijn, afhankelijk van de breedte van de machines van de akkerbouwer. Het doel van strokenteelt is om een robuust (eco)systeem neer te zetten, waarbij plagen en ziektes door een natuurlijke balans in toom worden gehouden. Dit gebeurt doordat er geen monocultuur op het veld staat, maar de gewassen elkaar in rijen afwisselen.

Op dit moment werkt nog maar een kleine groep boeren op deze manier, maar jaarlijks komen er steeds meer akkers met stroken bij. In de strokenteelt wordt nog volop geëxperimenteerd: welke breedte moeten de stroken hebben? Welke gewassen versterken elkaar? En hoe krijg je je stroken op de juiste manier in de administratie bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland?

Synergie tussen de stroken

Door meer divers te telen in stroken, heb je in principe een robuuster systeem. Toch is het nog lastig in de praktijk. De familie Dun heeft al veel uitdagingen gehad. Dun: “In ons eerste jaar biologisch werd 60 procent van de bonenoogst verwoest door de bonenvlieg. Toen zijn we op zoek gegaan naar de natuurlijke bestrijders van deze bonenvlieg. We kwamen uit bij de gaasvlieg. Deze natuurlijke bestrijders hebben nectar nodig en daarom zijn we boekweit in stroken gaan telen naast de bonen. De natuurlijke plaagbestrijders kunnen nu makkelijk van de boekweit naar de bonen om daar de bonenvlieg onder controle te houden.”

Stuifzand

De familie Dun boert op stuifgevoelige zandgronden. Dit zijn gronden zonder klei en zilt. Wanneer het droog is en de grond gaat stuiven, neemt het organische stofgehalte af. Hiermee nemen ook het vochtvasthoudend vermogen en de bodemvruchtbaarheid af. Daarnaast wordt je gewas gezandstraald door het stuivende zand, wat zorgt voor een slechtere opbrengst. “Wij zetten nu de strokenteelt in om schade aan de gewassen door het stuivende zand te voorkomen.” vertelt Dun. “We zaaien nu eerst gewassen in stroken die wat hoger worden. Daartussen komen stroken met de nieuwe kleine planten. De naastgelegen hogere stroken beschermen de jonge plantjes tegen het stuivende zand.”

“Wij zetten nu de strokenteelt in om schade aan de gewassen door het stuivende zand te voorkomen”

Jan Dun, 2023

Ook hier zijn de bonen en de boekweit weer een goede combi. Het hogere boekweit kan de jonge bonen beschermen. Later in het jaar wordt eerst de boekweit geoogst. Daardoor komen deze stroken vrij, wat positief is voor de bonen. Er waait dan namelijk meer lucht door het gewas, waardoor de schimmeldruk lager wordt. Dankzij de stroken is er zo een betere opbrengst.

Kennis en innovatie

Er is nog veel waarmee het bedrijf zouden willen experimenteren. Zoals rassenveredeling voor biologische strokenteelt. Daarnaast hebben ze de handen ineengeslagen met buurman Leks Bolderwijk, die ook een demobedrijf heeft. Het bedrijf van Bolderwijk focust op het inzetten van drones voor precisielandbouw. Als demobedrijf wil familie Dun hun eigen opgedane kennis delen met andere bedrijven. Daarnaast staan rondleidingen voor kinderen nog op de wensenlijst.

Nieuwe eco-regelingen

Strokenteelt zit in de eco-regeling van het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid. Binnen het nieuwe GLB worden activiteiten die positief bijdragen aan klimaat, bodem, lucht, water, landschap en biodiversiteit extra beloond. Door in stroken te telen kun je dus een hogere subsidie krijgen. Bionext en Biohuis onderzoeken via het project ‘Biologisch en het nieuwe GLB’ of de nieuwe GLB-subsidies aansluiten bij de biologische praktijk.

Meer lezen over Biologisch en het nieuwe GLB download de Greenpaper op de website van Bionext: Bionext | Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) of op de startpagina van Groen Kennisnet voor projectregelingen.