Nieuws

Duurzame perspectieven voor vitale teelt hyacint

Hyacintenveld - Shuttershock via Brandportal WUR
Bron foto: Brandportal WUR (Shutterstock)
Samenvatting
  • Onderwerp
    teeltprotocollen, POP3, residuvrije bollen
  • Interessant voor
    bollenkwekers, tuinders, akkerbouwers
Bekijk de bronnen
Het opkweken en optimaliseren van schoon, virus- en ziektevrij weefselkweekmateriaal en het schoon telen van werkbollen biedt het meeste perspectief voor de sector. Dat blijkt na vier jaar intensief onderzoek en samenwerken in het POP3-project Vitale teelt hyacint.

De mogelijkheden om de teelt van hyacinten sterk te verduurzamen, werden bij aanvang van het project optimistisch ingeschat. Al snel bleek dat er mogelijkheden zijn, maar dat het project ingehaald werd door de tijd. Door de energiecrisis bleek het telen onder bedekte omstandigheden eigenlijk economisch gezien niet rendabel. De filosofie van schoon beginnen met een teelt en die schoon houden, bleek binnen de sector goed aan te slaan.

Schoon, virus- en ziektevrij

Dat is dan ook de reden waarom er veel onderzoek is gericht op het opkweken en optimaliseren van schoon, virus- en ziektevrij weefselkweekmateriaal. Conclusie is dan ook dat de opkweek van dit materiaal en het schoon telen van werkbollen het meest perspectief biedt.

Belangrijkste resultaten

  • Veel meer telers investeren in een systeem om te starten met schoon virusvrij weefselkweek materiaal.
  • Een groep telers heeft zich verenigd om dit systeem gezamenlijk verder op te zetten.
  • De Productgroep Hyacint van de KAVB (Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur) heeft het initiatief genomen om financiering te vinden voor een vervolgonderzoek.

Bewustwording

Afgelopen vier jaar is er bewustwording gecreëerd binnen de gehele keten van de hyacint voor een nieuwe teeltmethode. De sector is zich er nog bewuster van geworden hoe een bol groeit, maar ook hoe hij vervolgens bloeit. Door de vele bewegingen in de markt voor zowel binnen de productgroep Hyacint als andere gewassen is te concluderen dat het nu tijd is voor actie.

Telen in één richting

Dit project geeft de sector een handreiking voor een mogelijke oplossing voor het cyclisch telen, namelijk telen in één richting. Ziekten en plagen worden met cyclisch telen van het land naar de schuur gesleept en weer terug en daarmee wordt de bol feitelijk steeds zieker. Vruchtwisseling (telkens nieuw land gebruiken) zou de ziektedruk kunnen verlagen, maar ruimte binnen de Duin- en Bollenstreek, waar de vele hyacinten worden geteeld, is beperkt en staat onder druk. Zodoende worden ziektes en plagen van de bollen steeds met chemische en andere middelen zo goed mogelijk onderdrukt, maar de bollen blijven ziek.

Duurzame schone teelt

Tegelijkertijd wordt de roep om gezonde, residuvrije bollen en bloemen vanuit de markt steeds groter door de fytosanitaire eisen. De roep om een duurzame schone teelt vanuit de maatschappij wordt ook steeds sterker. Dit wordt vanuit de wet- en regelgeving ondersteund. In dit project zijn er in meerdere jaren vele proeven uitgevoerd bij de telers, WUR, Iribov en het Testcentrum Siergewassen. Dit heeft geresulteerd in een aantal concrete producten, zoals onderzoeksverslagen (4 jaar), teeltprotocollen, factsheets voor het telen, een economisch model en een emissieanalyse. Al deze documenten zijn te vinden op de website www.vitaleteelt.nl.