Nieuws

Nieuwe factsheet beheersing knolcyperus

Knolcyperus- Syafrudin Akbar via iStock
Bron foto: Syafrudin Akbar (iStock Photo)
Samenvatting
  • Regio
    Nederland
  • Onderwerp
    Bestrijding knolcyperus
  • Interessant voor
    Akkerbouwers, tuinders
Bekijk de bronnen
Knolcyperus is een erg hardnekkig onkruid dat veel problemen veroorzaakt. De omvang van teeltverboden is in de afgelopen tien jaar toegenomen van ongeveer 350 ha naar 750 ha. Knolcyperus vermeerdert zich snel via knolletjes die tientallen jaren kunnen overleven. Partijen van voortkwekingsmateriaal die besmet zijn met knolcyperus moeten worden vernietigd. In de nieuwe factsheet kun je lezen hoe knolcyperus beheerst kan worden met een geïntegreerde teeltaanpak (ICM).

In de factsheet komen verschillende methoden aan bod om de knolcyperus gericht te bestrijden, zoals mechanische onkruidbeheersing, maar ook mogelijkheden voor beheersing met bijvoorbeeld vruchtopvolging worden besproken. Zo is gebleken dat vezelhennep knolcyperus kan onderdrukken bij een hoge zaaidichtheid door competitie en een gebrek aan licht.

Kennistransfer Plantgezondheid

De Business Unit Open Teelten van Wageningen University & Research stelde de factsheet op voor het Kennis op Maat-project Kennistransfer Plantgezondheid. Hierin werken LTO Nederland, Glastuinbouw Nederland, NFO en BO Akkerbouw samen aan de ontsluiting van kennis voor telers. De kennis komt uit onderzoeksprojecten die akkerbouwers via BO Akkerbouw financierden. In dit samenwerkingsverband verschenen al eerder factsheets over functionele agrobiodiversiteit, biostimulanten en de beheersing van onkruid, Phytophthora, Alternaria en Rhizoctonia.

Actieplan Plantgezondheid

De factsheets dragen bij aan de doelen van het Actieplan Plantgezondheid. Daarmee werken BO Akkerbouw en haar leden (Agrifirm, Avebe, Cosun, CZAV, Het Comité van Graanhandelaren, LTO Nederland, NAJK, NAO, NAV, Plantum, Van Iperen en VAVI) aan duurzame teeltmethoden. De factsheets dragen ook bij aan de realisatie van het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming 2030, waar LTO Nederland partner van is.