Actueel

Inhoudsopgave

Dossier uitgelicht: Kennistransfer Plantgezondheid

Er is een transitie nodig naar weerbare planten en teeltsystemen, waarin ziekten en plagen veel minder kansen krijgen, land- en tuinbouw in verbinding staan met natuur, en emissies nagenoeg worden voorkomen. Een rendabele bedrijfsvoering met perspectief voor nieuwe generaties is de basis. Het dossier biedt kennis op het gebied van biostimulanten, biodiversiteit en geintegreerde gewasbescherming vertaald naar praktijkrijpe kennisproducten, zoals adviezen, best practices, brochures, trainingsmaterialen en empirische onderbouwingen.
In het dossier te vinden
items: [] items.length: 0 itemsArray: [ "1059273", "1203036" ]